Е-аукција во медиуми

dogovor katastar eaukcija

E-aukcija.mk потпиша договор со Агенцијата за катастар на недвижности со кој се овозможува пристап до Регистарот на цени и закупинини на становите, деловен простор, земјиштето и другите недвижности во Република Македонија.

Научете повеќе за www.e-aukcija.mk на следното видео.