Paralax Z1-mk

 

 

НАЈДОБРИТЕ КУПУВАЧИ СЕ НА E-AUKCIJA.MK

Paralax Z2-mk

Домашни и странски купувачи

Вашиот имот на пазарите во Македонија, регионот и светот.

Експанзивен маркетинг

Сеопфатен маркетинг на дигитален и традиционален начин (Google Ads, социјални мрежи, Капитал и повеќе).

Брза и сигурна продажба

Најмногу 30 дена од маркетинг до продажба.